Praktijkinfo

Hoe werken wij?

- We werken enkel op afspraak. Dat kan op 3 manieren:
   liefst via onze website
   via ons secretariaat 089 690606
   enkel voor dringende gevallen kan je rechtstreeks naar de praktijk komen

- Huisbezoeken worden liefst aangevraagd voor 10.30u 

- Weet dat alle artsen je dossier kunnen raadplegen

Wat met je uitslagen?

- Uitslagen worden liefst via mail gevraagd: groepspraktijkdedam@gmail.com
- Indien het niet anders kan mag je telefoneren na 9u.

Enkele praktische afspraken

- Kom op tijd
- Annuleren gebeurt telefonisch
- Beperk het telefonisch aanvragen van voorschriften en attesten
- Parkeren moet niet noodzakelijk op onze beperkte parking. Wandelen is gezond.

Geïnformeerde toestemming
De belangrijkste medische gegevens  (medicatie, relevante voorgeschiedenis, allergieën,
vaccinaties) kunnen gedeeld worden met andere artsen in België. Indien U dit niet wenst
kan U dit melden aan uw huisarts.
Voor meer info: www.patientconsent.be