T. 089 69 06 06

Groepseducatie diabetes

Het LMN Maasland Zuid organiseert groepseducatie sessies voor diabetes type 2 patienten

Tijdens de lessenreeks, bestaande uit 4 sessies, krijgt u meer inzicht in uw ziekte. Er worden verschillende thema's belicht. De educatiesessies worden begeleid door getrainde diabetes educatoren, diëtisten en beweegcoach. 

Voor elke deelnemer gratis een glucometer en een boekje met een samenvatting van de lessen. 

Neem contact op met het secretariaat 089 69 06 06