T. 089 69 06 06

Griepvaccin

Beste patiënten, 

Indien je UITSLUITEND HET GRIEPVACCIN wil laten toedienen kan je een afspraak via het secretariaat maken op volgende data: 

- Woensdag 18 oktober: 9u - 10u  &  18u - 19u

- Donderdag 19 oktober: 9u - 10u

- Woensdag 8 november: 9u - 10u  &  18u - 19u

- Donderdag 9 november: 9u - 10u

Voorschrift te verkrijgen bij de artsen of aan het secretariaat.


Groepseducatie diabetes

Het LMN Maasland Zuid organiseert groepseducatie sessies voor diabetes type 2 patienten

Tijdens de lessenreeks, bestaande uit 4 sessies, krijgt u meer inzicht in uw ziekte. Er worden verschillende thema's belicht. De educatiesessies worden begeleid door getrainde diabetes educatoren, diëtisten en beweegcoach. 

Voor elke deelnemer gratis een glucometer en een boekje met een samenvatting van de lessen. 

Neem contact op met het secretariaat 089 69 06 06Griepvaccinatie

Zwanger, 65+, diabetes, chronisch ziek, werk in de gezondheidssector of samenwonend met risicopersonen? 

Bescherm jezelf en laat je vaccineren! 

Je laat je het best vaccineren van half oktober tot eind november. Je kan een voorschrift vragen aan je huisarts. 

Nieuwe arts

Vanaf 1 augustus 2017 verwelkomen we Sjors in onze praktijk! 

Hij is recent als arts afgestudeerd en zal als huisarts-in-opleiding (HAIO) meewerken in onze praktijk. 

De HAIO is een volwaardig arts, werkt zelfstandig en mag dus ook dezelfde verstrekkingen uitvoeren als de andere artsen. Hij staat echter steeds onder supervisie van de praktijkopleider (Dr. Mandervelt) en wordt bij vragen, twijfels of onzekerheden in de opleiding ook ondersteund door de andere artsen in de praktijk. Verder zijn er regelmatig overlegmomenten, patiëntenbesprekingen,... en volgt de HAIO extra opleidingen om zichzelf te vervolmaken als huisarts.